Een 'opstandig stuk' Etten-Leur

Heeft het West-Brabants Archief het ‘Stuk van het jaar’ in huis? 

Welk stuk is het mooiste, meest bijzondere of ludieke archiefstuk uit de Nederlandse collecties? Vanaf 1 oktober, tijdens de Maand van de Geschiedenis, kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete stuk tijdens de landelijke verkiezing ‘Stuk van het Jaar’. Dat kan op de website van het Stuk van het Jaar. Dit jaar sluit de verkiezing aan op het thema van de Maand van de Geschiedenis ‘Opstand!’   

Van vurig verzet naar vrijheid 

In Etten-Leur werd op de koude winteravond van 20 januari 1944 een daad van verzet gepleegd tegen de macht die het voor het zeggen had. Een overval op het bevolkingsregister was beraamd en werd die avond uitgevoerd door leden van de knokploegen uit Bergen op Zoom en Breda. De conciërge van het gemeentehuis werd gedwongen de kluis te openen en vervolgens bedwelmd. De persoonskaarten werden overgoten met benzine en fosfor en in brand gestoken. Mogelijk zijn een aantal niet verbrande kaarten meegenomen, aangezien in 1987 een zevental persoonskaarten uit het bevolkingsregister zijn opgestuurd naar het streekarchief.  Stille getuigen van een opstandige daad.  

Opstandig   

Door te kiezen voor deze persoonskaarten als ‘Stuk van het Jaar’ zijn wij als West-Brabants Archief ook een beetje opstandig. Het is immers sinds mei van dit jaar, met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, niet meer toegestaan om persoonskaarten op onze websites te publiceren. Een aderlating voor veel stamboomonderzoekers, maar ook voor ons als archief zijn dit geen leuke beslissingen om te nemen. Zo is onze keuze voor dit stuk dubbel opstandig.... 

Vindt u dat deze verbrande persoonskaarten het verdienen om Stuk van het Jaar te worden? Stem dan vanaf 1 oktober op ons stuk via www.stukvanhetjaar.nl/westbrabantsarchief.