Van Bergenpark in Etten-Leur Noord

Op een prachtige locatie, dichtbij het winkelcentrum Van Bergenplein in Etten-Leur Noord, is NBU (Nederlandse Bouw Unie) gestart met de planvorming voor herontwikkeling van het GGz Breburg terrein, het Van Bergenpark. Het plangebied van ongeveer 6,9 ha is groot genoeg om circa 200 woningen te realiseren in een groene setting.

Omdat de planvorming nog in de kinderschoenen staat, is nog niet bekend hoe het plan eruit komt te zien. Wel dat het een mix aan woningtypen zal betreffen van appartementen tot rijwoningen en tweekappers in verschillende prijsklassen.

Op dit moment is het terrein nog grotendeels in gebruik door GGz Breburg. De komende jaren zullen zij steeds meer vastgoed afstoten, voortvloeiend uit veranderingen in de zorgverlening.

PLANNING

Een dergelijke planvorming kost tijd en afstemming. Globale planning:
2017-2018: planvorming en voorbereiding onderzoeken bestemmingsplan
2019: bestemmingsplanprocedure
De verkoop start in september, maar voor de zomer start de pre-sale!
Begin 2020: start bouw eerste fase
2024: oplevering laatste fase

Het (aangepaste) plan ligt ter inzage. Tot en met 12 juni 2019 kan iedereen schriftelijk, mondeling of digitaal een zienswijze indienen bij de Gemeente Etten-Leur.

Op de hoogte blijven via een nieuwsbrief?

(Bron: NBU, https://www.vanbergenpark.nl)