Boek over geschiedenis BisschopsmolenNa jarenlange noeste arbeid, geholpen door diverse mensen die zich belangeloos hebben ingezet, is op 1 april 2020 het boek over de geschiedenis van de Bisschopsmolen gepresenteerd door uitgever Gijs van Kemenade en molenaar Ton Agterbos. Agterbos (40 jaar molenaar!) behandelt in dit boek de ontstaansgeschiedenis van de 4 molens die voor onze huidige Bisschopsmolen in Etten-Leur op die plaats gestaan hebben. In drie delen. Het eerste deel omschrijft het ontstaan van de molens in het algemeen van vóór onze jaartelling, het ontstaan van Etten onder de wieken van de molen, de Feodale gebruiken, de molenbouwers uit die tijd, de orde van de Cisterciënzers en Etten ten tijde van de Elizabethsvloed.

Het tweede deel omschrijft hoe de molen de Bisschopsmolen werd, de molen en Etten tijdens de 80-jarige oorlog en vanaf 1744 een gedetailleerde molengeschiedenis van de huidige molen tot 1980 waarbij veel originele brieven uit het archief van De Hollandsche Molen een duidelijke kijk geven hoe molenaars moesten ploeteren om aan het machinetijdperk het hoofd te bieden. 

Het derde deel is Ton Agterbos zijn autobiografie van 40 jaar molenaar op de Bisschopsmolen en zijn jarenlange strijd voor het behoud van de draai- en maalvaardigheid van de molen. Maar ook de herontwikkeling van draaien naar malen is mooi beschreven.

Alles is met ruim 450 foto’s gedocumenteerd. Het boek is op A4-formaat uitgebracht en telt 240 pagina's. De titel luidt: De klapt van de molen'.
Veel inwoners van Etten-Leur, maar ook liefhebbers van molens en molengeschiedenis zullen belangstelling hebben voor dit boek.

De vereniging West-Brabantse Molens en De Hollandsche Molen ondersteunde de uitgave met medewerking van Gijs van Kemenade. Aangezien Agterbos het boek in eigen beheer uitgeeft zal het niet in de boekhandel te verkrijgen zijn, alleen via mijn e-mailadres tonagterbos@gmail.com, na afspraak in de molen, via gjmvankemenade@ziggo.nl of bij Drukkerij Hendrickx aan de Bisschopsmolenstraat. Het boek kost slechts 25 euro.