Gemeente presenteert Kadernota: veel aandacht voor participatie en communicatie

  • -Persbericht Gemeente Etten-Leur-

In het laatste jaar van deze raadsperiode kijken we in de kadernota naar de periode 2022 en verder. Op het moment van opstellen zitten we nog volop in de coronacrisis. Velen wachten nog op vaccinatie en we kijken reikhalzend uit naar een meer coronavrije tijd. Dat is het mooie van vooruitkijken. Met hoop en verlangen naar betere tijden en goede voornemens met mooie plannen en meer persoonlijk contact. Want samen maken we Etten-Leur.


Nieuwe raad, geactualiseerd beleid
We kijken uit naar het jaar van de verkiezingen. Een democratisch hoogtepunt waarna een nieuwe gemeenteraad de koers vervolgt, bijstuurt vanuit het politieke samenspel van dat moment en plannen maakt voor de volgende vier jaar. Natuurlijk met onze inwoners en partners. De voorbereiding daarvan begint al dit jaar. Met inbreng van inwoners, met informatie over toekomstige trends en ontwikkelingen én met zicht op de opgaves van de komende jaren, bepaalt de nieuwe gemeenteraad vervolgens het programma voor 2022 – 2026.

Weinig nieuw beleid, maar wel voorbereid op de toekomst
We zien in deze kadernota, weinig nieuw beleid, want het is de laatste kadernota van deze raadsperiode. Tegelijkertijd staat de wereld niet stil. Sterker nog, corona houdt ons nog steeds volop bezig. De gemeente krijgt nog steeds taken erbij, het steeds slimmer werken in het sociaal domein en de invoering van de Omgevingswet vragen veel aandacht en het herstel na corona vraagt ook nu de nodige aandacht. De wereld draait steeds sneller door. De nieuwe raad start in 2022 en de huidige raad heeft de taak om voor 2022 de financiële begroting vast te stellen. Het is aan het huidige gemeentebestuur om de overgang van oud naar nieuw zo goed mogelijk te laten verlopen. In deze kadernota blikken we daarom zeker vooruit op zaken die komen.

Landelijke ontwikkelingen met impact
Er komen landelijke ontwikkelingen op ons af die een groot effect hebben op onze taken en financiën. Zo weten we dat er een herverdeling komt van het gemeentefonds. Hoe deze uitpakt is nog onzeker. We hielden vorig jaar op basis van een conceptberekening nog rekening met een fors nadeel. We stellen dat nu bij op basis van de meest recente berekening, maar er ligt nog geen besluit. We houden daarom nog een vinger aan de pols, want de zorg voor voldoende reserves is belangrijk. Ook kijken we uit naar het nieuwe kabinetsakkoord en wat dat voor ons als gemeente betekent.

Er komen grote opgaves op ons af
De komende jaren staan ons enorme opgaves te wachten. Dat komt door grote vraagstukken vanuit de Rijksoverheid, denk bijvoorbeeld aan het klimaatakkoord, maar ook door onze eigen ambities uit de Omgevingswet en de Omgevingsvisie. We vinden het daarnaast belangrijk om plannen en projecten (van onszelf of van initiatiefnemers) zo goed mogelijk op te pakken, met aandacht voor participatie en communicatie. Tot slot zal de komende periode in verband met Corona veel extra vragen van de afdelingen WMO en Jeugd binnen het Sociaal Domein. Deze huidige en nieuwe opgaves vragen om voldoende capaciteit. Capaciteit die we op dit moment onvoldoende hebben. Ook daaraan wordt in deze kadernota aandacht besteed.

Herstelplan
De komende jaren zullen in het teken staan van herstel. Het nodige herstel, na de intense periode van de coronacrisis die op velen in onze samenleving grote impact heeft. Zowel op economisch vlak, maar ook op sociaal gebied. Ondernemers die het lang moeilijk hadden en onze steun nodig hebben om weer te ondernemen. Maar ook inwoners die verdriet en eenzaamheid moeten verwerken, hebben onze hulp nodig. Voor de gemeente gaat het met name om financiering van maatregelen die lokaal bijdragen aan het herstel en die aanvullend zijn op herstelmaatregelen van de regering. In de jaarrekening stellen we voor om hiervoor budget te reserveren. 2021 staat in het teken van het met elkaar ontwikkelen van een aanpak en tegelijkertijd met het begin van herstel. We hopen dat 2022 een bevrijdend jaar wordt met nieuwe kansen, hernieuwde contacten, mooie plannen en hervonden kracht. We kijken daarnaar uit en vertrouwen erop dat we dat met elkaar waarmaken