Gratis themabijeenkomsten Ouder & Kindcafé Nieuwe Nobelaer Bibliotheek

Iedere woensdagochtend, het hele jaar door, kunnen ouders, opa’s, oma’s en kinderen elkaar ontmoeten tussen 10:00 – 11:30 uur tijdens het Ouder & Kindcafé in Nieuwe Nobelaer Bibliotheek. Een gezellige ochtend waar kinderen (samen) kunnen spelen en ouders en verzorgers tijdens een kop koffie vrijblijvend kunnen kennismaken. Een ideale gelegenheid om met elkaar te praten, ervaringen en informatie te delen of leuke anekdotes uit te wisselen. Naast de bijeenkomsten op woensdagochtend worden er regelmatig deskundigen uitgenodigd die uitleg geven over specifieke thema’s. Tot en met juni staan er nog een aantal gratis lezingen op het programma die voor zowel professionals als ouders en verzorgers interessant zijn. 

ouders, opa's, oma's en kinderen ontmoeten elkaar

Avondlezing ‘Meertaligheid bij jonge kinderen’
In Nederland wonen kinderen uit veel verschillende landen. Extra alert zijn op deze doelgroep, die de Nederlandse taal (nog) niet spreekt, is van belang om ervoor te zorgen dat ze geen taalachterstand oplopen of een taalstoornis ontwikkelen. Op donderdag 19 maart om 20:00 uur geeft Marlies van de Veeken van Kentalis daarom een workshop ‘Meertaligheid bij jonge kinderen’. Korte uitleg afgewisseld met opdrachten en filmpjes informeert professionals en ouders tijdens deze workshop over de taalontwikkeling van kinderen in een meertalige opvoedingssituatie.
De avond is gratis, maar aanmelden is wenselijk via bibliotheek@nieuwenobelaer.nl.


Media Ukkie Dagen
De jaarlijkse Media Ukkie Dagen vragen aandacht voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Jonge kinderen swipen naar filmpjes op internet, spelen op de tablet, kijken naar kindertelevisie en lezen boekjes. Ouders en opvoeders willen hun kind hierbij begeleiden. Maar hoe doe je dat? Tijdens de Media Ukkie Dagen organiseert Nieuwe Nobelaer Bibliotheek twee momenten om daar antwoord op te krijgen. De aftrap vindt plaats op donderdag 26 maart om 20:00 uur. Denise Bontje gaat dan in op het belang van mediaopvoeding thuis en tijdens de eerste jaren van het basisonderwijs. Een gratis lezing, waarvoor zowel professionals als ouders zich kunnen aanmelden vóór 10 maart via bibliotheek@nieuwenobelaer.nl.

Naast deze lezing vertelt de lees-/ mediaconsulent van Nieuwe Nobelaer op woensdagochtend 1 april om 10:00 uur hier ook meer over en kunnen alle vragen rondom dit onderwerp, zoals welke apps geschikt zijn en hoeveel schermtijd past bij de leeftijd van een kind, gesteld worden tijdens het Ouder & Kindcafé. 


Themaochtenden
Ook op de woensdagochtenden worden regelmatig specifieke thema’s behandeld. Zo is er op 18 maart een kinderfysiotherapeut aanwezig  waaraan ouders alle vragen kunnen stellen over bewegingsontwikkeling. Op woensdagochtend 13 mei gaat het Ouder & Kindcafé over homeopathie bij jonge kinderen en op woensdag 27 mei over taal- en spraakproblemen bij dezelfde doelgroep. Woensdag 10 juni is er een speciale editie van het Ouder & Kindcafé waarbij er een les Muziek op Schoot gegeven wordt door Tatiana van der Heijde, docent bij Nieuwe Nobelaer. 

Alle edities van het Ouder & Kindcafé en extra informatie vind je hier.