Herinrichting Van Bergenplein

Het Van Bergenplein (vernoemd naar de bekende Leurse turfschipper Adriaan van Bergen die tijdens de 'List met het turfschip' Breda heroverde op de Spanjaarden) is het hart van Etten-Leur Noord. Aan het plein bevinden zich o.a. diverse leuke winkels en het monumentale Trouwkerkje.

Het huidige plein werd ongeveer 20 jaar geleden ingericht zoals het nu is. In de loop der jaren is er natuurlijk wel wat veranderd. En: er gaat nog meer veranderen. Dit jaar wordt de Lange Brugstraat heringericht, volgend jaar is de Korte Brugstraat en najaar 2017 / voorjaar 2018 gaat het Van Bergenplein op de schop. 

De inwoners van Etten-Leur kunnen mee denken en mee praten over hoe het plein er uit zou moeten gaan zien.

Op 16 februari haalde de gemeente al veel ideeën op voor een nieuwe inrichting van het plein en ook digitaal zijn er veel reacties. Op basis van de inbreng onderzocht de gemeente diverse varianten. Die worden op 29 juni om 19.30 uur in Zaal Roelofs besproken? Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd om mee te praten over de schetsen.

Duidelijk is geworden dat inwoners een fraai ingericht plein willen dat geschikt is voor parkeren en voor diverse evenementen willen. Maar dat kan op meerdere manieren. Benieuwd? Kom dan langs!
 
Verhinderd? Of heeft u na afloop van de avond nog suggesties? Die kunt u tot 1 augustus via ons digitale platform aan ons kwijt! Via www.etten-leurdoethetgewoon.nl onder het kopje “Etten-Leur denkt mee” vindt u het onderwerp reconstructie van Bergenplein. Hier vindt u ook de presentatie die we die avond geven.


De allereerste impressie