Kandidaadstelling onderscheiding Zilveren Moeierboom

Op woensdag 21 juni worden er weer 1 of enkele Zilveren Moeierboomspeldjes opgespeld. Voorstellen voor kandidaten kunnen tussen nu en 30 april ingezonden worden.

Sinds een aantal jaren bestaat er in Etten-Leur een bijzondere blijk van waardering: de Zilveren Moeierboom.

In 2022 konden maar liefst 5 personen deze blijk van waardering in ontvangst nemen (mede omdat het in 2020 en 2021 niet door kon gaan vanwege corona). Voor dit jaar staat de uitreiking van de Zilveren Moeierboom ook weer op de kalender.

Deze onderscheiding is bedoeld voor diegene die binnen Etten-Leur het onderscheid maken door hun

belangeloze inzet. Deze blijk van waardering is door waard Jac van Dongen van caféDe Klomp in het leven geroepen. In samenwerking met Step wordt hieraan sinds 2017 een speciaal tintje gegeven.

Op woensdag 21 juni wordt deze onderscheidingen onder feestelijke omstandigheden uitgereikt.

Voor deze onderscheidingen komen die mensen in aanmerking die zich belangeloos en voor langere periode dienstbaar hebben gemaakt op het gebied van sociaal-, cultureel-, maatschappelijk-, of sportief terrein in Etten-Leur.

Daarbij is het wenselijk dat de voordracht gedragen, c.q. ondersteund wordt door een aantal ondersteuners of adhesie verklaarders.

Deze blijk van waardering kan zeer goed uitgereikt worden aan de zogenaamde “stille kracht” binnen een vereniging, buurt, etc.

Vindt u dat er in uw kennissenkring iemand voor de Zilveren Moeierboom in aanmerking komt, dan kunt u dit kenbaar maken bij het organiserende comité.

Dit kan door een brief te schrijven waarin aangegeven zijn; de speciale verdiensten van deze persoon. Het is niet de bedoeling dat de kandidaat op de hoogte gesteld wordt van zijn voordracht.

Een onafhankelijke jury zal de ingekomen brieven geanonimiseerd beoordelen en bepalen of de aangedragen persoon in aanmerking komt voor de Zilveren Moeierboom. De voorstellen moeten voor 30 april binnen zijn. De brieven, voorzien van het e-mailadres van de indiener, kunnen worden ingeleverd op Oude Bredaseweg 4 of via e-mail zilverenmoeierboom@gmail.com

De indiener zal vervolgens zo snel mogelijk bericht ontvangen of het verzoek wel of niet wordt gehonoreerd.