Nieuwe Nobelaer ondertekent Taalakkoord 'Meedoen met taal'

Directeur / bestuurder van Nieuwe Nobelaer, Hilda Vliegenthart, ondertekende gisteren samen met de West-Brabantse De6 gemeenten en 15 betrokken organisaties het Taalakkoord De6 ‘Meedoen met taal’ in Bibliotheek Roosendaal. Met de afspraken die vastliggen in het Taalakkoord pakken de ondertekenaars de komende 5 jaar gezamenlijk laaggeletterdheid aan. Nieuwe Nobelaer Bibliotheek draagt hieraan bij door de inzet van het Taalhuis. Maar ook andere initiatieven zoals Taalambassadeurs, cursussen en Taalnetwerken dragen bij aan de bewustwording en signalering van laaggeletterdheid. De ondertekening van het akkoord gaf dit jaar de aftrap voor de Week van de Alfabetisering.

gezamenlijke aanpak laaggeletterdheid


Taal is de poort naar de wereld
1 op de 6 mensen in Nederland van 16 jaar of ouder heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Mensen met taalproblemen hebben regelmatig ook moeite met digitale vaardigheden, solliciteren of het invullen van formulieren. Ook wordt het voorlezen aan (klein)kinderen lastig, waardoor ook zij vaak kampen met een taalachterstand. Door de handen ineen te slaan en afspraken vast te leggen in het Taalakkoord, wordt de cirkel doorbroken.

Ieder vanuit eigen vakgebied
Onderwijsinstellingen verzorgen cursussen, overheden en gezondheidsinstanties passen hun taalgebruik aan en zijn alert op signalering van laaggeletterdheid. Binnen Taalnetwerken bespreken (voormalig) laaggeletterden de taboes en de ongemakken die ze dagelijks ondervinden, en maken het probleem op die manier bespreekbaar. Daar profiteren uiteindelijk de mensen zelf, en dus ook de maatschappij van. Zo draagt iedere deelnemende organisatie bij vanuit zijn eigen ervaringen en vakgebieden.Ondertekenaars van het Taalakkoord
Het Taalakkoord is ondertekend door de De6 gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Naast Nieuwe Nobelaer (met Taalhuis en Taalnetwerk), zijn de volgende organisaties aangesloten: Bibliotheek VANnU (met de Taalpunten en Taalnetwerken), Curio (voorheen ROC West-Brabant), Bravis ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, GGD West-Brabant, UWV, het ministerie van WVS, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Welzijn Zundert, Wijzijn Traverse, Surplus, Werkplein Hart van West- Brabant, Belastingsamenwerking West-Brabant en de Huisartsenkring West-Brabant.