Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Etten ontvangen Erepenning van Gemeente Etten-Leur


Op 19 maart 2020 was het precies 200 jaar geleden dat er vanuit Dongen twee zusters, te weten zr. Mère Marie Joseph en Soeur Bernarda, zich vestigden in ’t Withof in Etten-Leur. Zij kwamen naar Etten-Leur om het religieuze leven te verspreiden in Brabant en zorg te dragen voor meisjes en vrouwen, te beginnen in Etten. Sindsdien heeft de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Etten een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Etten-Leur. De Zusters Franciscanessen ontvangen daarom de Erepenning van de Gemeente Etten-Leur.

Indrukwekkend wat de congregatie heeft betekend voor de samenleving en Etten-Leur

Het is indrukwekkend en boeiend om te ontdekken wat de congregatie in het verleden heeft betekend voor de samenleving en in het bijzonder voor Etten-Leur. De zusters kwamen in 1820 in een plaats waar de bevolking weinig met godsdienst had, niet beschaafd en niet ontwikkeld was. De zusters van Etten zijn destijds aan ontwikkelingswerk begonnen en hebben dat werk volgehouden tot in de jaren zestig, zeventig van de vorige eeuw.

Zo begonnen de beide zusters hun (kost)school in Etten

Op die manier gaven ze meisjes voor het eerst de kans om onderwijs te volgen. Zij hebben daarmee aan de basis gestaan van het huidige onderwijs in Etten-Leur. Op de scholen en de kostscholen van de zusters van de Franciscanessen van Etten gingen zo’n zestig jaar geleden, uitsluitend in Etten-Leur, ongeveer duizend meisjes naar de Huishoudschool, ULO, MMS en de kweekschool. De meisjes kwamen uit Etten-Leur en omliggende dorpen maar ook van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en uit de Biesbosch. De zusters van Etten hadden ook lagere scholen en kleuterscholen en stonden voor de klas op scholen in de regio en zelfs ook ver daarbuiten.

De zusters waren ook actief in het ontwikkelingswerk in verre landen

In de jaren twintig van de vorige eeuw stonden de zusters ook aan de wieg van de wijkverpleging in Etten-Leur. De zusters Franciscanessen van Etten hebben hun leven lang hard gewerkt en samen hebben zij een hele weg met elkaar afgelegd. Solidariteit en zusterschap waren onontbeerlijk voor het leveren van hun belangrijke bijdrage aan een menswaardige samenleving.

Burgmeester Miranda de Vries overhandigde maandagochtend de Erepenning aan Zr. Ancilla. Zij is de twaalfde algemeen overste in de geschiedenis van de congregatie.