Jaarplan 2021: Woningcorporatie Alwel: “Er komt veel op ons af”

Woningcorporatie Alwel heeft haar Jaarplan 2021 gepresenteerd. Er liggen forse
uitdagingen op veel terreinen: betaalbaarheid, leefbaarheid, genoeg woningen,
duurzaamheid en klantdienstverlening. Voorzitter van de raad van Bestuur, Tonny
van de Ven: “Onze opgave is dit jaar eerder groter dan kleiner.

Leefbaarheidsvraagstukken in de wijken vragen veel van onze aandacht, de
landelijke duurzaamheidsopgave is enorm en we zullen nog steeds moeten bouwen, bouwen en bouwen. We zijn harder nodig dan ooit.”

Genoeg woningen
We breiden onze totale woningvoorraad in de komende vijftien jaar met circa 2300
woningen uit. Voor Etten-Leur betekent dat een toename van 1000 woningen. Corrina Pistorius, vestigingsmanager Etten-Leur: “De druk op de Etten-Leurse huizenmarkt is groot. We leveren in 2021 261 huizen op. Dat is te weinig, maar de vraag blijft onverdeeld groot. Daarom zijn we nadrukkelijk in gesprek met de gemeente om samen te zoeken naar oplossingen. Een mogelijke oplossing is het plaatsen van tijdelijke huizen.”

Klik hier voor de kaart met projecten in Etten-Leur.

Duurzame woningen
In het Klimaatakkoord staat dat alle huizen in Nederland in 2050 CO2-neutraal en van het gas af moeten zijn. Alweer pakt die opgave stevig op en verduurzaamt gemiddeld 500 huizen per jaar. Tonny van de Ven: “Als het kan, schroeven we dat tempo nog verder op, maar het energieneutraal maken van álle woningen is nog een hele uitdaging. Daarnaast willen we onze opgave verbreden. Denk aan circulair bouwen. In Etten-Leur doen we dat bij de bouw van appartementen aan het Stationsplein.”

Betaalbare woningen
Met inflatievolgend huurbeleid blijven de huren betaalbaar. Speerpunt daarbij is dat nieuwe huurders een passende en betaalbare woning krijgen toegewezen. Zeer actueel is de coronacrisis, die diepe gaten heeft geslagen in de portemonnee van sommige huurders. Bij het voorkomen van schulden werken we samen met de gemeente Etten-Leur om problematische schulden vroeg te signaleren en gezamenlijk op te pakken.

Terug naar een integrale wijkaanpak
Leefbaarheid in de wijken staat hoog op de agenda. We zien dat de onrust in aantal wijken behoorlijk is, mensen voelen zich niet altijd veilig. Het samenleven gaat niet altijd goed en de coronacrisis maakt dat extra zichtbaar. Dat vraagt komende jaren veel aandacht. Met gemeente en andere partners in de wijk is het goed weer een meerjarige gezamenlijke aanpak neer te zetten.
Corrina Pistorius: “In een aantal wijken is extra aandacht nodig. We hebben ons wijkteam met twee sociaal beheerders uitgebreid om beter zichtbaar te zijn in onze wijken en buurten. Een sociaal beheerder hoort en ziet wat er leeft en speelt. Hierbij is het belangrijk om onze partners te betrekken en elkaar goed op te blijven zoeken.”

Geclusterd wonen
In Etten-Leur onderzoeken we samen met de gemeente en de zorgpartijen de
mogelijkheden voor geclusterd wonen. Bij geclusterd wonen woont elke bewoner
zelfstandig, maar als het nodig is, is zorg beschikbaar. Corrina Pistorius: “Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. In het kader van ‘beter een goede buur’ kunnen de bewoners ook nog iets voor elkaar betekenen.”