Vincent Wiegerinck nieuwe districtsgouverneur LIONS

Traditiegetrouw vindt ieder jaar de wisseling plaats van het kabinet van een Lions district. De scheidende gouverneur van een district draagt dan zijn verantwoordelijkheden over aan de nieuwe gouverneur. Dit gebeurt via overdracht van de gouverneursketen. Deze overdracht vindt vrijwel altijd plaats in de plaats van de aantredende gouverneur. Zo ook dit jaar. Op 29 augustus 2020 droeg Jan Ooms als scheidende gouverneur van het Lions district 110 CWest voor het jaar 2019-2020, de keten over aan Vincent Wiegerinck, de aantredende gouverneur voor het jaar 2020-2021 en lid van Lions Club Etten-Leur e.o. Het district 110CWest is een van de 6 districten in Nederland en kent 73 clubs en 1.836 leden. Het district omvat Zeeland en Noord-Brabant ten westen van de lijn Waalwijk - Tilburg en een gedeelte van zuidelijk Zuid-Holland (inclusief Rotterdam).

De Lions organisatie en de historie
In 46.000 Lionsclubs in de wereld werken mensen uit de lokale gemeenschap op vriendschappelijke en vrijwillige basis samen om hulp te bieden daar waar dat nodig is. Primair voor de lokale gemeenschap, maar daarnaast ook nationaal en via de overkoepelende organisatie Lionsclubs International, ook vaak Internationaal. Lions Club International als grootste NGO in de wereld, heeft 1.400.000 leden in meer dan 200 landen in de wereld. De Lions organisatie is in 1917 in Chicago opgericht en in 1951 in Nederland. Er zijn mannenclubs, vrouwenclubs en gemengde clubs. Met name de laatste jaren stijgt het aantal gemengde clubs. De minimumleeftijd is 18 jaar, er is geen maximumleeftijd. Leden van 18-30 jaar zijn verenigd in zgn. Leo clubs. Het motto van de Lions wereldwijd is ‘We Serve’. De Lions houden zich aan een erecode waarmee ieder clublid bij introductie wordt geïnstalleerd. Wat de Lions bijzonder maakt in vergelijking met andere goede doelen organisaties is dat alle bedragen die worden ingezameld besteed worden aan goede doelen. Dit komt omdat de hele organisatie bestaat uit vrijwilligers van het individuele Lions lid tot en met de International president. Alleen op het hoofdkantoor in Oakbrook (US) is sprake van een betaalde staf. Deze kosten worden echter betaald uit de contributies van de leden; nooit uit de opbrengst van acties. Onderlinge vriendschap tussen de leden van een club is een belangrijk kenmerk van de Lions organisatie. Vaak ontstaan vriendschappen voor het leven.

De Lions organisatie in Nederland
Na de oprichting van de eerste club in Amsterdam in 1951 zijn er in veel steden Lions clubs opgericht. Nederland kent op dit moment 11.5000 leden verdeeld over ca. 435 clubs in 6 districten, waarbij ieder district weer is opgedeeld in zones. Samen vormen de 6 districten het meervoudig district. Hoewel de Lions vooral lokaal actief zijn, komen de clubs ook geregeld nationaal in actie. Zo werd in 2017 een bedrag bijeengebracht van € 620.749 voor de Stichting ‘Het Vergeten Kind’. Met dit bedrag, bij elkaar gebracht door o.a. de verkoop van bloembollen en postzegels werden in ieder district zgn. tovertuinen gerealiseerd (onder andere in Roosendaal en Oosterhout). Op dit moment wordt er geld ingezameld voor de inrichting van zgn. ouder-kind kamers in het Prinses Maxima Center in Utrecht, het centrum voor de behandeling van kinderen met kanker. De ouder-kind kamer geeft het gezin de mogelijkheid om gedurende het verblijf van het kind bij hun kind te zijn. Op dit moment is, een bedrag bij elkaar gebracht van € 285.000.

Het bestuur van de Lions organisatie in Nederland wordt gevormd door een Gouverneursraad. Deze raad bestaat uit 6 gouverneurs, een voor ieder district in Nederland. De gouverneurs worden gekozen door de leden van een district en worden benoemd voor één jaar. Voorafgaand aan het gouverneurschap vervullen de gouverneurs de functie van 2de respectievelijk 1ste gouverneur. Samen met de vice-gouverneurs, de secretaris, de penningmeester, de zone voorzitters en zgn. portefeuillehouders vormen zij het kabinet van een district. De taak van de districtsgouverneur is, in samenwerking met de andere leden van het kabinet, het besturen van de het district. Buiten de formele verantwoordelijkheden is het vooral zijn taak de clubs en haar leden te enthousiasmeren, rekening houdend met het feit dat het een vrijwilligs organisatie is met haar eigen dynamiek.
Traditie is dat de gouverneurs uit de gehele wereld op een internationale bijeenkomst worden geïnstalleerd, dit jaar zou dat zijn in Singapore. Helaas haalde de Corona crisis een streep door de rekening. Wat daarna in ieder district volgt is de wisseling van het kabinet.


De Lions clubs in Etten-Leur
Etten-Leur kent 2 Lions clubs. De oudste club is de Lions Club Etten-Leur e.o. (zie: www.etten-leur.lions.nl) De club is opgericht in 1984 en kent 24 leden. De tweede club is Lions Club Etten-Leur de Vryeheydt Etten (zie: https://ettenleurdevryeheydt.lions.nl), opgericht in 2005 en met nu 29 leden. Beide clubs zijn mannenclubs. In de loop der jaren zijn veel activiteiten verricht door beide clubs voor de gemeenschap van Etten-Leur. Zo organiseert de Lions Club e.o. eens per 2 jaar, het kerstcircus voor de bewoners van instellingen in Etten-Leur en staat de wensboom ieder jaar in het winkelcentrum; inwoners van Etten-Leur worden in de maand december uitgenodigd een wens te doen voor een medemens die (daar waar mogelijk ) door de Lions wordt opgevolgd. Voorbeelden: een dagje uit, bioscoopbezoek voor een gezin en (heel veel) bloemengroetjes. Afgelopen jaar werd ook een kennismaking programma met klassieke muziek voor kinderen (‘classicmusic4kids’) georganiseerd in de Van Gogh Kerk. Een belangrijke activiteit is ook de ‘wijn & spijs avond’ in november. Met de opbrengst van de wijnbestellingen van die avond worden levensmiddelen bonnen gekocht en ter hand gesteld aan de minima, op aangegeven van adressen door de geloofsgemeenschappen in Etten -Leur.

Ook met de anders serviceclubs in Etten-Leur wordt samengewerkt. Zo werd met de Ronde Tafel 157, de Rotaryclub Etten-Leur en de Juniorkamer de ‘BoodschappenPlusBus’ voor ouderen geïnitieerd. Met Pasen werden de bewoners van de Avoord locaties verrast met een vrolijk Paasmandje.

De nieuwe gouverneur
Met de benoeming van Vincent Wiegerinck (1951) als districtsgouverneur ‘levert’ de Lions Club Etten-Leur e.o. de 2de gouverneur in haar bestaan. Herbert Verseveldt, met zijn 87 jaar het oudste lid van de club, viel deze eer te beurt in 1993-1994. Van de Etten-Leurse zuster club waren gouverneur: Lex Besselink (2011-2012) en Huib van Lent 2016-2017. Herbert Verseveldt is nog steeds zeer actief als Lion en de drijvende kracht achter de actie ‘oud & vreemd geld’ waar in de loop der jaren een bedrag van € 931.000 is bijeengebracht. Dit bedrag maakte het mogelijk 62.00 oogoperaties uit te voeren in o.a. Nepal.
Bij de kabinetsoverdracht op 29 augustus zijn aanwezig een aantal voormalige gouverneurs, de leden van het nieuwe kabinet en de leden van de Lions Club Etten-Leur e.o. alsmede de zusterclub. Vanwege de Corona crises is het aantal uitnodigingen beperkt.

In het nieuwe kabinet is Etten-Leur zeer goed vertegenwoordigd met - naast Vincent Wiegerinck als gouverneur - Roland Huijben als secretaris, Huib van Lent als portefeuillehouder ‘ledenbeleid’ en Twan Robbeson als portefeuillehouder PR & Communicatie. Michael Bakx is lid van de kascommissie voor het Meervoudige District.