Winkelcentrum Etten-Leur gaat veranderen


Het winkelcentrum van Etten-Leur wordt in de komende jaren flink onder handen genomen. De nieuwe eigenaar Unifore Real Estate, projectontwikkelaar RED-O en OPL architecten gaan met alle belanghebbenden in gesprek om samen een nieuwe invulling voor het winkelcentrum te bedenken.

Denk aan een aangepaste winkelmix met aanvullende voorzieningen die beter aansluit bij de toekomstige behoefte van Etten Leur en de regio. Daarnaast wordt de toevoeging van woningen onderzocht. Het college van B&W van de gemeente Etten-Leur vindt het belangrijk dat de omgeving haar mening kan geven voordat er knopen worden doorgehakt en ondersteunt daarom dit initiatief. Dat blijkt uit de startnotitie die gisteren werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Vanaf nu kunnen de gesprekken beginnen.

Klaar voor de toekomst
Eigenaar Jeroen van Spaendonck (Unifore): “Een herontwikkeling is nodig. Het winkelcentrum, gebouwd in 1964, is gedateerd, maar wel goed voor 9% van het aantal arbeidsplaatsen in Etten-Leur. Daarnaast ontwikkelt de gemeente Etten-Leur zich volop en daar hoort een dynamisch stadshart bij. Een plek waar je wilt winkelen, werken, wonen, ontmoeten en beleven. Wij staan te popelen om deze locatie, met zijn ruime verzorgingsgebied en voldoende parkeerplaatsen in de openbare parkeergarage klaar te stomen voor de toekomst. En dit lukt het beste als het nieuwe plan samen met de huurders, de bewoners en de rest van de omgeving wordt gemaakt”.

Startnotitie
De startnotitie haakt in op de nieuwe omgevingsvisie die bij de gemeente Etten-Leur in de maak is. Het belangrijkste doel hiervan is om de stad klaar te maken voor de toekomst. Voor het winkelcentrum gaat het onder andere over het inkrimpen van winkelmeters op de 1e verdieping en het herinrichten van de begane grond, het toevoegen van een diversiteit aan woningbouw met een gepaste aansluiting in hoogte en afstand op de omgeving en aansluiting zoeken bij de openbare parkeergarage.

Participatie
Direct betrokkenen zoals huurders, omwonenden en ondernemers in de winkelstraten worden persoonlijk uitgenodigd voor een reeks gesprekken die vanaf 11 januari 2022 van start gaan. Voor alle andere geïnteresseerden en maatschappelijke organisaties is er een speciale online sessie. Tijdens deze bijeenkomsten kan eenieder laten weten wat hij/zij van het winkelcentrum vindt en welke ideeën en wensen men heeft voor de toekomst. Op www.etten-leurkloppendhart.nl vind je alle actuele informatie. Hier is ruimte om ideeën te delen, vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Er staat momenteel nog niks vast. In het voorjaar van 2022 moet er een plan liggen met genoeg draagvlak vanuit de omgeving.