Tags: Vincent van Gogh, Van Gogh National Park, Van Gogh Nationaal Park

Zundert, Etten-Leur en Breda partners in Van Gogh Nationaal Park

De colleges van Zundert, Etten-Leur en Breda hebben ingestemd met het concept Masterplan Van Gogh Nationaal Park (Van Gogh NP), dat vandaag 30 maart (de geboortedag van Vincent Van Gogh) aangeboden is aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De drie gemeenten sluiten gezamenlijk als gelijkwaardig partners aan bij de bestaande 37 Brabantse partijen. De dan 40 partijen werken dan samen om het natuurgebied in de regio te versterken, en een integrale ontwikkeling van natuur, landschap, cultuur en regionale economie. Van Gogh Nationaal Park

De samenwerking zorgt voor behoud en versterking van natuur en biodiversiteit, een mooie en gezonde leefomgeving, duurzame landbouw, duurzaam toerisme en versterking van het vestigingsklimaat in Brabant. Het past bij de waarden waar Van Gogh voor stond: oog voor natuur, landschap èn de mens.
Het label Nationaal Park opent deuren voor een scala aan activiteiten en ontwikkelingen in West-Brabant. Het laat zien dat je gebied er echt toe doet, het genereert budgetten en het geeft focus aan voor nieuwe partners, bedrijven en instellingen. Het Masterplan is in feite een schetsboek voor het landschap van de 21e eeuw. In het park vallen de kenniseconomie van Brainport en BrabantStad samen met schitterende natuurgebieden, het kleinschalige Brabantse bekenlandschap én de tastbare erfenis van Van Gogh. Meerwaarde voor West-Brabantse gemeenten

De gemeenten Zundert, Etten-Leur en Breda zijn enthousiast om mee te gaan in deze ontwikkeling. Het geeft een eenduidig label aan de regio en zorgt ervoor dat bij een goede aanpak alle drie de gemeenten profiteren van dit merk. Een helder merk en een heldere boodschap kunnen een impuls geven aan allerlei toeristische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.
Met de geboorteplaats (Zundert), zijn eerste jaren als kunstenaar (Etten-Leur), zijn familiebanden 
(Breda) en de schilderijen en tekeningen uit deze omgeving is het een logische keuze om het Van Gogh Nationaal Park te omarmen. De gemeenten hebben vertrouwen in de verder uitwerking van het Masterplan.


Wethouder Johan de Beer, wethouder Zundert (links op de foto): “Ik sta hier bij de Kleine Beek in Zundert. Vincent Van Gogh deed inspiratie op langs de waterkant en het agrarisch landschap. Diezelfde waterkant, de beken, vormen nu de basis voor het Nationaal Park Van Gogh. Nationaal Park Van Gogh is een mooi gezamenlijk kompas voor de toekomst.” 

Kees van Aert, wethouder Etten-Leur (midden): “Vincent Van Gogh schreef en tekende veel in en over Etten-Leur. Daarom past het Van Gogh Nationaal park goed bij ons. Ik sta hier langs de Laakse Vaart, deze plek met de knotwilgen is bekend van de tekeningen en schilderijen van Vincent van Gogh.” 

Marianne de Bie, wethouder Breda (rechts): ” Breda heeft een rijke geschiedenis met veel familiebanden met Vincent van Gogh. Een samenwerking in de regio West-Brabant laat zien dat we volop klaar zijn voor de toekomst van een Nationaal Park met hoge ambities.”


Partners
Partners in Van Gogh NP 
Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, Brabants Particulier Grondbezit, Eindhoven Airport, Van Gogh Sites Foundation, IVN, VisitBrabant, ZLTO, Rabobank, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, VNO-NCW, Stichting Zet, Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud, de 3 waterschappen en 23 gemeenten, waaronder de B5.

Alles over het Van Gogh NP is hier terug te vinden.